top of page
IMG_0195.JPG

En utmaning till dig: 

BYGG I TRÄ
 

#alandbyggeritra

VAD HANDLAR DET HÄR PROJEKTET OM?

Vad betyder det att bygga med CLT (Cross-Laminated Timber) och vilka möjligheter finns det att utnyttja CLT på Åland?

Vilka möjligheter finns det att bygga med lokalproducerat trä? Har det åländska träet några speciella egenskaper?

Bomarsunds besökscenter är en demonstrationssajt för träbyggande - hur framskrider projektet?

Kan kommunerna unyttja mera trä då de bygger och reparerar?

Vilken strategi har din kommun gällande trä?

Vi följer med arkitekten Daniel Andersson ut till byggplatsen en vintrig dag i januari. Det ligger en känsla av förväntan i luften! Snart är våren här och bygget klart!

BESÖKSCENTRET I BOMARSUND TAR FORM 

I juni 2022 öppnar Bomarsunds besökscenter sina dörrar för allmänheten. Besökscentret är ritat av arkitekten Daniel Andersson, som jobbar sedan några år tillbaka på Fastighetsverket. Materialet trä är givetvis centralt i arkitekturen.

 

Byggnadens placering och val av material hämtar inspiration från det historiska området och från händelser i fästningens historia. Vi får en första glimt av det moderna formspråket och den luftiga interiören. Det här kommer att bli en spännande utställningsmiljö med fina utsikter över ruinerna och havet!

INTRESSERAD ATT FÖLJA PROJEKTET OCH DELTA I VÅRA EVENEMANG? SKICKA ETT EMAIL TILL OSS PÅ byggaitra@invenire.fi

SÅ BERÄTTAR VI MER!

TILLSAMMANS FÖR ETT MODERNT TRÄBYGGANDE

2021-2022

Tillsammans för ett modernt träbyggande är ett accelerationsprogram för klimatsmart träbyggande i samhällets regi på Åland. Projektet drivs av Landskapets Fastighetsverk, med besittningsrätt över största delen av landskapet Ålands fasta egendom i form av byggnader, mark och skog. I och med sin tongivande roll, vill Fastighetsverket främja träbyggandet inom landskapet Åland och dess 16 kommuner, genom ökad samverkan mellan aktörer och genom att bidra till utveckling och kunskapsspridning – tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt. Fastighetsverket agerar accelerator och katalysator genom koordinerade projektåtgärder ämnade att kommunicera, dela kunskap, aktivera samhällets aktörer, samt att samverka för bättre förutsättningar för innovation, utveckling, demonstration och implementation.

 

Projektets syftet är att:

  • Skapa engagemang genom kommunikation, speciellt kring centrala demonstrationsprojekt

  • Skapa förutsättningar för kunskapsutbyte, nätverkande och mötesplatser

  • Främja utveckling av det industriella träbyggandet

  • Samverka med intresserade kommuner för att hjälpa fram kostnadseffektivt och rationellt byggande i trä

Den övergripliga målsättningen är att öka intresset för och kunskapen om trä som byggnadsmaterial och få fler offentliga aktörer och kommuner att bygga i trä. Genom detta projekt kommer Åland att snabbare komma till en punkt där man bygger mera effektivt, modernt, mångsidigt och hållbart i trä.

Projektet finansieras av Miljöministeriet och som projektkoordinator fungerar Invenire Ab. 

bottom of page