top of page

För kommuner
SOM VILL BYGGA I TRÄ

Strategistöd, inspiration, engagemang och nätverkande

I detta projekt  ger vi strategistöd åt kommuner som vill bygga i trä.

 

Vi gör kommunerna medvetna om den hållbara nyttan av att använda trä som huvudsakligt byggnadsmaterial, t ex i samband med planläggning av nya bostadsområden och egna reparations- och byggprojekt.

Bästa kommunrepresentant!

Välkommen på inspirationsdag om modernt träbyggande till Silverskär tisdagen den 30.8.2022.

Varför ordnar vi den här dagen?

Dagen är till för av kommunen utvalda och engagerade deltagare. Dagen ger utrymme och tid för hållbarhetsfrågor, strategier och klimatmål, om hur vi utvecklar och bygger resilienta och klimatsmarta samhällen. På dagen ute på Silverskär kan man diskutera, visionera och planera tillsammans, samt utbyta tankar och erfarenheter med representanter från de övriga kommunerna. Hur går man från idéer till handling? Dessa tillfällen att samlas och fundera på nuläge och framtid är ganska ovanliga, så ta gärna vara på chansen att ge det egna arbetet en liten kickstart inför hösten gällande klimatsmart byggande, hållbart byggande och träbyggande. Vi hoppas dagen ger dig energi, motivation, ahaa-upplevelser och nya insikter och idéer att ta tillbaka till den egna kommunen.

För mera information: Patricia Wiklund, 040 8228 848

 

Strategidag 30.8.2022

DIN ÅSIKT

Önskar du att din kommun skulle vara en föregångare som verkade för att utveckla och öka träbyggandet? Kunde kommunen anta en träbyggnadsstrategi? Kunde trä till och med vara en del av kommunens varumärke? Kunde din kommun alltid efterfråga trä i upphandlingar?

 

Låt oss höra din åsikt!

INSPIRATION

Hur kan din kommun agera strategiskt, samarbeta kring träbyggandet och utveckla egna träbyggnadsprojekt?

Vi håller på att fram ett inspirationspaket som innehåller exempel på offentligt träbyggande från Finland och Sverige.

Vi berättar också om intressanta träbyggnadsstrategier lämpliga för kommuner. 

STRATEGI

Vi bjuder in kommunerna till en inspirerande strategiprocess. 

Målet är att aktivera aktörer och hjälpa dem att göra medvetna beslut för ökat träbyggande.

Vi inspirerar kommunernas beslutsfattare och tjönstemän att se över möjligheterna att bygga mera i trä och samtidigt se över sina byggstrategier, planeringsförfarande, markanvändning och upphandlingar. 

Kommuner bygger i trä
bottom of page